Veelgestelde Vragen: Leningen

Hieronder volgen 4 veelgestelde vragen die veel worden gesteld alvorens men geld gaat lenen.

1. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om te kunnen lenen?

In principe zijn er geen vastgestelde eisen die kredietverstrekkers hanteren bij het behandelen van aanvragen voor een lening. Toch zal het er in de praktijk steeds op neer komen dat de belangrijkste voorwaarde een stabiel inkomen is. Dit geeft immers voor de verstrekker een indicatie naar de kredietwaardigheid van de aanvrager. Er zal dus steeds naar een arbeidscontract gevraagd worden en naar recente loonstaten die je inkomen moeten kunnen bewijzen.

Verder zal gekeken worden naar de reeds openstaande leningen, de vaste kosten en de verhouding tussen het bedrag van de aangevraagde lening en het inkomen. Om een lening te kunnen aanvragen moet de aanvrager minstens 18 jaar zijn, woonachtig zijn in Nederland en over een een Nederlandse betaalrekening beschikken. Er zal bij iedere aanvraag een BKR toetsing gedaan worden om na te gaan of er reeds leningen lopen en of hierbij problemen met het afbetalen waren.

2. Wat houdt een BKR toetsing in?

Bij elke aanvraag voor een lening zal door de verstrekker een BKR toetsing gedaan worden. Dit houdt in dat men zal nagaan via het register van het Centraal Krediet Informatiesysteem of u reeds lopende leningen of een krediethypotheek hebt, of er betaalachterstanden op uw naam staan en of er in het verleden betaalmoeilijkheden zijn opgedoken bij het afbetalen van een lening. Indien deze toetsing negatief is zal het heel moeilijk worden een lening te kunnen afsluiten.

De BKR toetsing dient om zowel de verstrekker als de aanvrager van de lening te beschermen, geen van beide wint erbij als de lening niet kan terugbetaald worden. Echter huurschulden, niet betaalde rekeningen of schulden bij bijvoorbeeld belastingsdiensten worden niet in dit register opgenomen waardoor deze aanvragers wel een positieve BKR toetsing zullen hebben.

3. Hoeveel geld kan ik lenen?

Hierbij gaat een kredietverstrekker vooral na hoe de verhouding is tussen inkomsten en uitgaven. Door middel van een loonstaat dien je een stabiel inkomen te kunnen bewijzen op langere termijn (men zal over het algemeen ook vragen naar een arbeidscontract). Daarna gaat men kijken naar je uitgavenposten zoals huur, andere afbetalingen en vaste maandelijkse kosten. Eenmaal die 2 factoren gekend zijn, gaat men kijken hoeveel je maandelijks kan afbetalen voor je lening rekening houdend met een marge die onverwachte kosten of gebeurtenissen moert kunnen opvangen.

Ga echter zelf ook al na welk kapitaal je echt nodig hebt. Veel mensen lenen meer dan ze nodig hebben en kunnen hierdoor in de problemen geraken bij het terugbetalen, lenen kost immers ook geld en hoe hoger het bedrag van het geleende kapitaal hoe hoger ook het bedrag van de te betalen intrest zal zijn.

4. Vanaf en tot welke leeftijd kan ik geld lenen?

Hierin moeten we een onderscheid maken bij de leeftijd waarop de lening wordt afgesloten en de leeftijd waarop de lening moet afbetaald zijn.
De minimumleeftijd voor het afsluiten van een lening is 18 jaar, sommige kredietverstrekkers hanteren zelfs een minimumleeftijd van 21 jaar. Voor de maximumleeftijd gelden meer verschillende vereisten die geheel afhankelijk zijn van de kredietverstrekker in kwestie en het soort lening. Algemeen genomen mogen we ervan uitgaan dat voor het afsluiten een maximumleeftijd tussen 63 en 69 jaar geldt.

Naast een minimum- en maximumleeftijd voor het afsluiten van de lening zal men ook gaan kijken naar de leeftijd waartegen de lening moet terugbetaald zijn. Afhankelijk van de kredietverstrekker zal deze leeftijd tussen de 65 en 75 jaar liggen. Immers hou ouder de ontlener wordt hoe groter de kans dat zich een overlijden voordoet en dat risico willen de kredietverstrekkers zoveel mogelijk vermijden.