BKR Coderingen

Wat betekenen de BKR coderingen die in mijn overzicht staan?

Wanneer u naar een kredietinstellingen gaat en u sluit een lening of een krediet limiet af gaat de krediet verstrekker u melden bij een centraal meldpunt B.K.R.
Dit staat voor Buro Krediet registatie

Na beendiging van uw lening of krediet bewaard het B.K.R u registratie voor maximaal 5 jaar. Zij hebben als doel deze informatie beschikbaar te stellen aan alle krediet innstellingen in Nederland. Na de bewaartermijn van 5 jaar worden u gegevens gewist.

Soorten BKR Coderingen:

A1 Codering

A2 Codering

A3 Codering

A4 Codering